Sclerose

Sclerose er en sygdom, der rammer mange mennesker og som i høj grad er med til at forringe deres livskvalitet. Sclerose nedbryder dele af nervecellerne, fordi din krop angriber nervecellerne i dit centralnervesystem og derfor påvirkes nerverne i din hjerne, rygmarv og syn. Rehabilitering med fysioterapi kan derfor være en afgørende faktor for, at du som patient kan genvinde din funktionsevne og livskvalitet i forbindelse med sygdommen.

Sclerosens symptomer

Sclerose er en sygdom, som findes i tre forskellige former: Attakvis sclerose, primær progressiv sclerose og sekundær progressiv sclerose. Formerne for sclerose kan vise sig forskelligt hos patienten, men de forskellige typer har alligevel nogle overordnede generelle symptomer:

  • Følelsesforstyrrelser
  • Synsproblemer
  • Balanceforstyrrelser
  • Nedsat muskelkraft
  • Lammelser
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær

Symptomerne kan forekomme i forskellig grad og varighed, da symptomet afhænger af, hvilken nervebane, som rammes i forbindelse med sygdommen. Ved mistanke om sclerose, er det vigtigt, at du kontakter din læge.

 

Sclerose og fysioterapi går hånd i hånd

Sclerose kan i høj grad påvirke centralnervesystemet og derfor kan rehabilitering have afgørende betydning for funktionsevne og livskvalitet i forbindelse med sygdommen. Fysioterapi under rehabiliteringen er især vigtig for, at der sættes fokus på din funktionsevne og hvordan denne kan forbedres gennem vejledning, øvelser og udstyr.

Rehabilitering og genoptræning i forbindelse med sclerose består ofte i:

  • At træne muskelstyrke
  • At træne udholdenhed og balance
  • At udspænde nervevævet

Det er derfor ofte din funktionsevne, som der er behov for at sætte fokus på i forbindelse med fysioterapi mod sclerose, hvorfor en tidlige indsats med fysioterapi kan have en rigtig god indvirkning på dit sygsomforløb.

Holdtræning

Hunderupvejens Fysioterapi tilbyder Sclerosehold ved fysioterapeut Birgitte Vangsgaard. Træningen finder sted i holdsalen 2 gange ugentligt, hvor der vil være særligt fokus på styrke, udholdenhed, kondition og mobilitet/stabilitet. Vi vil også sætte fokus på dialogen omkring de ting der kan give udfordringer i dagligdagen som sclerosepatient.

Holdbeskrivelse

Der udarbejdes individuelle træningsprogrammer til alle holddeltagere. Træningen foregår i klinikkens træningssal, hvor fysioterapeuten hjælper med indstilling/brug af træningsmaskiner og løbende tilpasser træningsprogrammet til den enkeltes aktuelle tilstand og behov. Der sigtes mod et sammenhængende patientforløb med patienten som aktiv medspiller.

Hvorfor træne?

De fysiologiske og funktionelle forringelser, der med tiden opstår hos sclerosepatienter, afspejler en blanding af sygdomsprocessens følger og en inaktiv livsstil. Det er således veldokumenteret, at de fleste personer med Sclerose har et nedsat dagligt aktivitetsniveau bl.a. grundet den forøgede træthed. Fysisk træning har vist sig at kunne forbedre muskelfunktion – og styrke, kondition, udholdenhed og mobilitet.      Fysisk træning ser ligeledes ud til at kunne forbedre livskvaliteten og have en gavnlig effekt på træthed samtidig med at det forebygger yderligere helbredsproblemer som hjerte-karsygdomme, diabetes 2, depression og knogleskørhed.

Som sclerosepatient hører man som udgangspunkt under den vederlagsfrie ordning og modtager således gratis fysioterapi, såfremt lægen henviser til dette. Afhængigt af funktionsniveauet vil nogle være berettiget til holdtræning, mens andre også kan modtage individuel behandling.

 
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.